Om oss

Om oss

Om oss
Vår matfilosofi:
Syster o bror catering jobbar främst med fasta kunder på lång sikt där vi lär känna kunden och kan anpassa oss efter deras behov.
Vår verksamhet grundar sig i det traditionella och genuina. Fokus ligger på Nordiska tillagningstraditioner och råvaror och vi vill gärna främja lokala producenter om så är möjligt. Menyer anpassas efter säsong och tillgång på råvaror.

Att jobba med matproduktion i den omfattning vi gör, drar såklart mycket energi och innebär miljöpåfrestning.
Självklart källsorterar vi allt vårt avfall, återvinner matsopor, återvinner köksfett och väljer ett miljövänligt elalternativ för vår dagliga drift.

Kan vi välja ekologiskt producerade råvaror så gör vi såklart det. Är de dessutom närproducerade så är det ju ännu bättre. Ibland måste vi dock välja.
Det kan t ex vara bättre med en närproducerad växthusodlad sallad än en ekologisk som åkt lastbil ända från Holland.
Givetvis är alla våra ingredienser som går färska.

Våra styrkor:
Otrolig flexibilitet, vi hjälper alltid våra kunder på kort varsel då vi är medvetna om att det kan dyka upp plötsliga behov.
Vi har restaurangutbildad personal som sköter alla våra delar där sista ledet är våra chaufförer som är anställda servitörer på hjul.
All mat lagas från grunden utan tillsatser och med kontrollerade råvaror.

MiljöPolicy:

Denna Miljöpolicy utgör grunden för vårt ekologiska tänkande.

Vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis för en renare framtid genom att:

  1. Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav d v s miljölagstiftning samt föreskrifter, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.
  2. Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljöstörning och göra val som är skonsamma mot miljön.
  3. Marknadsföra Event- och Cateringtjänster med bästa miljöegenskaper.
  4. Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra Kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.
  5. Involvera och fortlöpande utbilda alla Medarbetare i vårt miljöarbete.
  6. Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.
  7. Uppfylla vår Miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter och uppnå ständiga förbättringar genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.
  8. VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av Matakademin
    samt att den är tillgänglig för allmänheten.

Beställning:
Din catering-beställning måste inkomma senast tre dagar i förväg, beställning med kortare varsel skall ske per telefon.

Transport:
Avser enkel resa inom Stockholm innerstad.
Måndag-fredag kl 06.00-17.00 350:-
Lördagar 500:-
Söndagar, utanför innerstad och andra tider per offert.

Personal:
Servering 495:-/tim
Försäkring samt sociala avgifter ingår.
Tid beräknas från avresa till ankomst catering kök, alltid löpande samt ett minimum om 4 timmar/person.

Material:
Skadat eller förekommet gods debiteras med inköpspris.

Matavvikelser
Då det har ökat lavinartat med matavvikelser tvingas vi börja debitera extra kostnad för detta. Främsta orsaken är att det är betydligt dyrare råvaror, men även personalkrävande.
Extra debitering per rätt 15:- st
Extra debitering per fika 5:- st

Betalning:
Fakturering sker enbart till i förhand godkända företag mot tio dagar netto.

Priser:
Samtliga priser är exklusive moms, momssatserna kan variera.

Reservation:
Vi reserverar oss mot eventuella prisjusteringar samt fullbokning.
Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till beställningar som mot förmodan inte kan utföras enligt vår standard.

Vi ser fram emot din beställning!